تبلیغات
fantasy world - Suicide Mouse

Suicide Mouse

جمعه 27 شهریور 1394 12:52 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko


به به همین مونده بود میکی بیاد توی کریپی پاستاخوب کمی راجبش توضیح بدهم:

این کارتون دیزنی که به نظر خیلی ها نفرین شده شامل یک ویدیو هستش که نشون میده میکی توی کل شهر پرسه میزنهدر حالی که به نظر میرسه یه خودکشی عمومی هستش گفته میشه کسای که این ویدیو رو نگاه کردن به خودکشی دست زدنمن که میگم داستانش کپی از اسمایل داگ هستشبه هر حال برین ادامه عکاسشو گذاشتم

 ویدیوش اینجوریه
äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: چطور بود؟
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: جمعه 27 شهریور 1394 01:16 ب.ظ