تبلیغات
fantasy world - آیرس/کریپی پاستا

آیرس/کریپی پاستا

دوشنبه 30 آذر 1394 04:56 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko

خوب...ایرس یه دختر اروم و خجالتی ولی مهربون بود خانوادی خیلی خوبی هم داشت اما توی مدرسه چون متفاوت بود اذیتش میکردن
وقتی مدرسش عوض شد با یه دختر به اسم الکساندر/الکس دوست شدش فردای اون روز دوست پسر الکس"تامی" از ایرس خواست توی درس ریاضی کمکش کنه و اون قبول کرد چند روز بعد وقتی میره توی زیر زمین مدرسه یهو یکی میچسپونتش به دیوار
سه تا دختر اونجا بودن
الکس میاد موهای ایرس رو میگیره میکشه:اینا بهم گفتن تو با تامی میگردی!
ایرس:ن...نه ! اون گفت که تو درس ریاضی مشکل داره من خواستم کمکش کنم*با گریه*
الکس محکم تر موهای ایرس رو کشید:مطمن باشم؟
ایرس:قسم میخورم
الکس ولش کرد بعد یه طناب اورد حالت دار کردش:بندازش دور گردنت ایرس
ایرس:نه نه خواهش میکنم

الکس:انجامش بده!
ایرس طنابو انداخت دور گردنش مجبورش کردن وایسه روی صندلی
الکس طنابو از بالا بست دور میله
یکی از دخترا:الکس ! این ایده خوبی نیست
الکس:نترسید خفه نمیشه بعد به ایرس گفت بگو که با تامی نیستی
کمی هم صندلی رو برد عقب:ههه عکس خوبی میشه
یکی از دخترا جیغ زد:موششش
الکس پاش خورد به صندلی که ایرس روش بود

ایرس سیع کرد جیغ بکشه یا طنابو شل کنه اما نتونست و خفه شد
چند روز بعد اون اتفاق الکس روح ایرس رو توی اینه دید
ایرس:تو...دروغ گفتی...من فکر ...میکردم ما دوستیم


اینم الکس:و ایرس در دوره های سنی مختلف:
الان 13 سالشه وقتی مرده 12 سالش بودهäÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: دوشنبه 30 آذر 1394 05:00 ب.ظ