تبلیغات
fantasy world - محو در افق

محو در افق

شنبه 30 آبان 1394 02:47 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko
سلاممممممممممممممممممم من دوباره از افق برگشتم

البته کاملا هم در افق نبودم مثل ارواح توی وبا میچرخیدم توی تلگرام چت میکردم
اقا گفتم تلگرام دیشب تینا رسمن بنده(پرنسس دریم) رو دختر وانسلر کرد
وانسلر هم گفت تینا ازت انتقام مگیرم
 و...لایت هم که خبر دارین؟از ضد فلی جین بودن منصرف شد از اولم دختر خوبی بود فقط کمی تهنا بود

راستی میدونستید اسم کامل پینکی پای:
Pinkamena Diane Pie
هستش؟0_0
منم نمیدونستم توی ویکی پونی خوندم0_0äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: شنبه 30 آبان 1394 03:00 ب.ظ