تبلیغات
fantasy world - دیشب

دیشب

چهارشنبه 25 شهریور 1394 04:35 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emikoسلاممممممممم دیشب جاتون خالی رفتیم رودهناونجا رری و فردیا هم بودنمیخواستم براشون بازی fnaf 4 رو بزارم ولی از شانس خیلی خوبم تبلتم خاموش شدشبرای همین براشون داستانای کریپی پاستا رو تعریف کردم فردیا که عاشق داستان بلودی پینتر شدشخلاصه دیگه طرفای ساعت 2 بود که خاموشی اعلام کردن همه خوابیدن به غیر من دیگه ساعت داشت 4 میشد منم تازه چشام سنگین  که پوندکیک زد زیر گریه ...گریه که چه بگم مثل دایناسور جیغ میکشید بله دیگه موفق شدش همه رو بیدار کنه من و رری که مثل جن زده ها نشسته بودیم همو نگاه میکردیم بعد از هزار بدبختی پوند کیک جان اروم شدش همه گرفتن خوابیدن

من:خوب دیگه ساعت 4 صبحه صبح همه تون بخیر باشه


äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: شب تو چطور بود؟
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: چهارشنبه 25 شهریور 1394 04:51 ب.ظ