تبلیغات
fantasy world - مدرسه

مدرسه

یکشنبه 5 مهر 1394 01:23 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emikoواییییی مدرسه عالیهتوی کلاس کلا 14 نفریم بیشتر درس هامون هم راجب رنگ شناسی کامپی و نقاشی و....هستش و کلاس تخصیصی ما نیمکت نداره میز ها روبهروی هم هستن و هر کدوم از درسا یه کلاس جدا داره درس جغرافی یه کلاس درس زبان یه کلاس و....و تازه دیوارای مدرسه نقاشی شدهکل راهرو پر کار های هنریه و بعضی جاهای دیوار کاشی کاری شده تو راهرو نیمکت های چوبی گذاشتن که بشینیمتازه دیوار کلاس ها کاغذ دیوار شده نیمکت هامونم این شکلی هستن(کلاس های جغرافی.زبان.ریاضی و... نیمکت داره)البته صورتیش:


خلاصه به نظرم بهترین مدرسه فنی حرفیهäÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: یکشنبه 5 مهر 1394 01:40 ب.ظ