تبلیغات
fantasy world - تون سیتی

تون سیتی

شنبه 4 مهر 1394 11:46 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko
تون سیتی میدونید چه جایه؟:

تون سیتی یه شهر خیلی بزرگه که طقریبا همه چی داره همه کارتونا هم باهم زندگی میکنن و هروقت مشکلی پیش میاد میرن پناهگاه که هیچ چیزی نمیتونه اونجارو خراب کنهتون سیتی خیابان هم زیاد داره هرکدوم از خیبان ها به یه کارتون میرهو شخصیتای منفی و شخصیتای خوب همه باهم دوستن و دشمن ها بیشتر گیرنده های جادو هستن که جادوی درون شخصیتارو میگیرنالبته همسایه هایم دارن:

کریپی پاستا-بوک سیتی-گیم سیتی

البته شخصیتای fnaf به تون سیتی نقل مکان کردنهربار که شخصیتی اضافه میشه یه خیابان هم اضافه میشه...........خوب فکر کنم همه چیزو گفتم


äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: شنبه 4 مهر 1394 11:54 ب.ظ