تبلیغات
fantasy world - مصاحبه در تون سیتی

مصاحبه در تون سیتی

شنبه 28 شهریور 1394 08:47 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko
به به چشم نخورم با این بازدید و نظرات یه وقت

اللبته باید هم مطالب بهتری بزارم هم بیشتر تبلیق کنم این وبو

حالا برین ادامه با جک و جسیکا مصاحبه کردم


- بله داشتم میگفتمهروقت کودکی رویایی میبینه و خیال پردازی میکنه میتونه یه دنیایی خیالی برای خودش بسازه اینجاست که پری های رویا به کمک میرن و براش تخیال رو درست میکنن اون میتونه با کمک پری های رویا خیال پردازی کنه بدون خیال پردازی ما میریمدریم گوش میکردی چی میگفتم؟

از خوای پریدم:هان؟چی کی؟بله بله فهیدم

معلم جلوی میز وایستاده بود کمی سرش رو تکون داد و گفت:میدونی؟من برای تو یه تنبیه خوب دارم تو باید یک هفته تمام با اهالی شهر تون سیتی مصاحبه کنی

بلند داد زدم:چییییییییی؟مصاحبه؟اونم مننننن؟

فردای همون روز وسایلمو جمع کردم که برم شهر تون سیتی من یه دختری هستم که از تو جمع بودن بدش میاد با اینکه 16 سالمه اما تا حالا یه دوست هم نداشتم حالا چطوری میخوام یک هفته تموم مصاحبه کنم؟

داشتم راه میرفتم که محکم خوردم به یه نفر و افتادم تلپی زمین:اخخ سرم

به بالا نگاه کردم یه پسر مو سفید جلوم بود:اوه سلام برفکی
بلند شدم وایستادم:چی؟من کجام؟

یه دختره:تو توی تون سیتی هستی به اطرافم نگاه کردم یه شهر شلوغ و درب و داغون بودش شخصیتای کارتونی واسه خودشون همه جا پرسه میزدن

با شک گفتم:که این طور اوه راستی من سویت دریم هستم ولی بهم میگن دریم

پسره:منم جک فراستم اینم جسیکا فراست

من:خوشبختممی تونم باهاتون مصاحبه کنم؟

جسیکا:مصاحبهههههههه؟اره اره اره ولی اینجا نیشهبعد دستمو گرفت پرواز کرد جکم دنبالمون اومد
من:اهاییی ولم کن روانییی

جسیکا:هرجور میلته ولم کرد
من:جیغغغغغغغغغغ با مخ افتادم زمین
جک:خوب...حالا سوال

من پاشدم و دست به سینه شدم:روانی هاخوب سوال اول:حیوون مورد علاقتون؟

جک:فکر کنم ...که...شاید

جسیکا:سمور برفی

من:غذای مورد علاقه؟

جسیکا و جک:بستنیییییییییییییییییی

من :بستنی که غذا..بی خیال سرگرمی مورد علاقه؟

جک:این که معلومه
جسیکا:جنگ برفیبعد یه گولوله برفی پرت کرد تو صورتم

صورتمو پاک کردم:از کی متنفرید؟

جک و جسیکا:پیچ

من:پس من دوسش دارم

جک و جسیکا:چییی؟بگیر

من:غلططط کردمبا زور از زیر برفا اومدم بالا کل بدنم میلرزید

جک:خخخخ دختر منجمد الان به عنوان انسان اولیه باید بدیمت موزه
من:بعد از اونجا رفتم:همه مردم این شهر دیوونه هستن


خوب بودش؟
حالا نظر رو رد کن بیاد + خودتون بگین نفر بعدی کی باشه
äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: شنبه 28 شهریور 1394 09:23 ب.ظ